Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

  

  

 

          

  

 

 

Tilanteen vakautus

Voiko hyötyä terapiasuhteesta jos kaikki on sekaisin ja kaaoksessa?

Asiakkailla on usein menneisyydessään isoja ja toistuvia traumaattisia kokemuksia jotka käsittelemättöminä vaikuttavat negatiivisesti koko elämänhallintaan ja psyykkiseen vointiin. Traumateorian mukaan asiat on käytävä läpi ennen kuin eheytyminen ja kuntoutuminen voi edetä. Ennen traumojen käsittelyä tulee asiakkaan tila vakauttaa siten, että se on turvallinen ja elämän olosuhteet ovat mahdollisimman pysyvät ja muuttumattomat. Tukiasumisessa tärkeimpiä tehtäviämme on laittaa perusedellytykset kuntoon ja luoda siten mahdollisuuksia terapiasuhteen onnistumiselle. Vaikka ohjaajamme eivät ole terapeutteja, voi jokainen kohtaaminen olla hoitava. Ohjaajan tulee tunnistaa asiakkaan trauma ja sen merkitys kokonaistilanteessa ja pyrkiä arvioimaan, milloin on otollinen aika terapeuttisen suhteen aloitukselle.

Villa Futuren tukiasumismallin avulla vaikutetaan asukkaan elämäntilanteeseen luomalla edellytykset tilanteen vakautumiselle. Tämän konkreettisen työn jälkeen voidaan asukasta alkaa ohjaamaan kohti eheyttävää terapiaa. Tiiviit, luottamukselliset ja inhimilliset kohtaamiset toimivat hoitavan arjen perustana ja voivat vakauttamisvaiheen lopussa toimia terapeuttisinakin tapaamisina. Koska suurin osa asukkaistamme kärsii pitkäaikaisen, hoitamattoman traumatisoitumisen moninaisista jälkivaikutuksista (päihdeongelma, itsetuhoisuus, mielenterveysongelmat) sekä niiden lisäksi jostain toisesta perusdiagnoosista (käytöshäiriö, kehitysvamma, neurologinen erityisvaikeus) voi tilanteen vakautuminen kestää jopa vuosia ja vaatii hoitohenkilökunnalta vahvaa ammatillisuutta, tavoitteellista ja sinnikästä työskentelyä sekä realiteettitietoutta.

Vakauttamisvaihe Villassa pitää sisällään seuraavia elementtejä:

  • Turvallisuuden varmistaminen (mm. perushoito ja huolenpito, välittäminen, aidot kohtaamiset, kaikista elämiseen liittyvistä perusasioista huolehtiminen)

  • Tunteiden ja impulssien säätely ja vakauttaminen (mm. ohjaajakeskustelut, keinojen etsintä, palkitseminen, syy-seuraussuhteiden opettelu, tunteiden nimeäminen, reflektiivisyys)

  • Tieto trauman jälkivaikutuksista; oireiden hallinnan opettelu (ohjaajakeskustelut, keinojen etsiminen, itseavusta puhuminen ja siihen liittyvien taitojen löytäminen)

  • Itsensä hoitaminen (mm. perushoito ja huolenpito, siivous, raha-asiat, lääkkeet, vrk-rytmi, viikko-ohjelma, päihdetyö)

Tukiasumisen avulla asiakkaan elämän perusedellytykset saadaan kuntoon, hänelle luodaan luottamuksellisia ihmissuhteita, mahdollisuus vertaistukeen ja oman itsensä toteuttamiseen turvallisissa olosuhteissa.