Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

  

 

          

 

 

 

 

Miksi ryhtyisit Minäremonttiin? 

 

Tunnetko minut? Olen se asia sisälläsi, joka saa sinut olemaan sellainen kuin olet. Joka saa sinut iloitsemaan, suremaan, tekemään valintoja. Jonka vuoksi pidät tietyistä asioista ja inhoat toisia. Olen se, jonka vuoksi olosi on joissakin tilanteissa tosi hyvä, joissakin huono ja ahdistunut. Se jonka vuoksi joskus tekee mieli saada pää sekaisin tai suoriutua arjesta erityisen hyvin. Olen minuutesi, vain sinun omasi, sisälläsi piilossa. Ihan aina et edes itse tiedä millainen olen.

 

Mutta minä teen sinusta sellaisen kuin sinä olet. Kun sinua on satutettu, alan rakentamaan kuorta, josta iskut eivät niin helposti tulisi läpi. Keksin keinoja kuolettaa pahoja asioita sitä enemmän, mitä enemmän niitä tulee eteen. Naulaan kiinni oviani, laudoitan kauniit ikkunani umpeen jotta niistä ei näkisi läpi. Ilma ei enää kierrä. Ahdistaa. Joskus huudan sinulle täysillä; etkö näe että tämä asia on sinulle pahaksi? Revin rikki kauniita tapettejani, viskon kauniit astiat sikin sokin. Aina et kuuntele. Silloin huudan kovempaa, saan sinut satuttamaan itseäsi ja tekemään asioita joissa ei ole mitään järkeä. Haluan herättää sinut jotta näkisit minut. Jotta näkisit mitä tarvitsen voidakseni paremmin, jotta sinä voisit paremmin.

 

Olen ollut sinussa aina. Elämäntapahtumasi ovat rakentaneet minua pala palalta. Minussa on vahvoja rakenteita, jotka eivät luhistu vaikka tapahtuisi mitä. Mutta minäkään en kestä ihan kaikkea miten kauan hyvänsä. Kun sinua sattuu, saan iskuja. Vankat portaikkoni ja kauniit lattiani rapistuvat jonka jälkeen niiden käyttäminen ei enää ole turvallista. Sisävaloni sammuu. On vaikea nähdä minne pitäisi mennä. Varsinkin lapsuudessasi, kun minä olin vielä pieni ja heikko, minua oli erityisen helppo rikkoa. Saatan huutaa tuskaa aikani mutta lopulta hiljenen. Ja silloin sinusta Mikään ei tunnu miltään tai kaikki tuntuu pahalta.

 

Ymmärtämällä millaisessa kunnossa olen ja miksi niin on käynyt voit tehdä minut taas kauniiksi ja terveeksi. Voit nikkaroida rappuseni ja seinäni suoriksi, imuroida sisääni kertyneen roskan ja heittää sen pois. Levittää kauniin maton lattiassa olevien naarmujen päälle jotta ne eivät enää häiritsisi niin paljoa. Pikkuhiljaa. Voit kuulla, miten minussa jälleen iloitaan, miten annan merkkejä siitä, että olet remontoimassa minuuttasi kuntoon. Ja samalla huomaat oman olosi parantuvan.

 

Monesti remontointiini tarvitsee apua. Toisen ihmisen, joka voi olla mukana arvioimassa, mitä yritän sanoa, millaiseksi ole muuttunut ja mikä siihen on vaikuttanut. Toisen ihmisen, joka pystyy kertomaan, mitä ehkä kaipaisin. Eniten kaipaan sitä, että sinä näet ja kuulet minut. Että huomaat kun voin huonosti, koska sellaisessa tilanteessa myös sinä voit huonosti. Sinun täytyy tietää millainen olen jotta näet, tarvitseeko minua huoltaa, miten ison remontin tarpeessa olen. Minäremonttiin kannattaa ryhtyä heti tänään. Saat siihen apua. Voit aloittaa matkan minuuteesi kurkistamalla varovasti sisällesi, kuulostella, pohdiskella. Sen jälkeen on aika valita tärkeimmät muutoskohteet. Onnea matkaan, minuutesi tutustuminen kannattaa!

 

 

Tarjoamme tukea ja kuntoutusta ihmisille, jotka eivät pärjää itsenäisesti asuen elämäntilanteensa, vammansa, sairautensa tai muun haasteen vuoksi. Työryhmämme on erikoistunut toimimaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on samanaikaisesti useita elämänhallintaa heikentäviä tekijöitä kuten neurologinen sairaus, päihde- tai mielenterveysongelma sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja perhesuhteissa.  Villassa asumiselle ei ole ikärajaa mutta yhteisömme jäsenet ovat enimmäkseen itsenäistyviä nuoria tai nuoria aikuisia.

Tavoitteenamme on suorittaa monen eri osa-alueen kautta täydellinen Minä -remontti; ammattitaidolla ja perustelluilla menetelmillä saavutettava minän eri osa-alueiden eheytyminen ja parantuminen jonka kautta asiakkaan toimintakykyisyys ja hyvinvointi lisääntyvät. Vaikuttamalla minän rakenteissa oleviin häiriöihin ja eri kehitysvaiheissa ilmenneisiin puutteellisuuksiin ja traumatisoitumiseen, saadaan pitkällä aikavälillä aikaan pysyvä, positiivinen muutos. Jos haluat perehtyä asiakastyömme ideologiaan laajasti, kannattaa tutustua ensin työtämme viitoittaviin teorioihin ja sen jälkeen niiden perusteella muodostettuihin konkreettiisiin työskentelytapoihimme eli lukea nettisivujemme taloa alhaalta ylöspäin.  Olemme vuonna 2016 luopuneet perinteisestä omaohjaajuudesta, ja ajatus sen takana on myös tutustumisen arvoinen.

Ohjaajamme työskentelevät  oman erityisosaamisensa viitoittamana ja Villan koulutussuunnitelma tukee työntekijöiden profiloitumista ja sitä kautta vahvaa asiantuntijuutta. Toiminta-alueemme on niin laaja, ettei jokainen voi olla kaikkien ilmiöiden asiantuntija! Omaohjaajat on totuttu  määrittelemään usein lähinnä sen mukaan, että jokaisella työntekijällä on yhtä monta omaohjattavaa. Tällöin on selvää, että työntekijää ei oikeasti voida aina valita sen perusteella, kuka työhön  olisi sopivin. Valinta on usein myös mahdotonta tehdä oikein ennen kuin kunnolla tutustuu asiakkaaseen. Tämän vuoksi olemme kehittäneet uuden asiakastyön mallin, jossa pitkäaikaiset omaohjaajuudet korvataan oikea-aikaisella erityistyöntekijätyöskentelyllä. Asiakkaan työntekijä valikoituu sekä työntekijän erityisosaamisen että asiakkaan ja ohjaajan henkilökohtaisten kemioiden mukaan.  Työntekijää on myös mahdollista vaihtaa omaohjaajatyötä joustavammin ja se aiheuttaa uusien näkökulmien löytämisen tilanteessa, jossa pitkäaikainen työntekijä usein lakkaa näkemästä metsää puilta. 

Pienessä työyhteisössämme tämänkaltainen toimintamalli ei heikennä luottamussuhteiden kehittymistä koska joka tapauksessa asiakkaat ovat hyvin tuttuja kaikille ohjaajille. Sen sijaan se mahdollistaa todellisen työntekijän persoonallisuuden hyötykäytön, estää tilanteen jumiutumisen, tarjoaa oikean asiantuntijuuden jokaiselle asiakkaalle oikea-aikaisesti ja on innovatiivinen tapa toimia vuosikymmenten omaohjaajapainotteisuuden jälkeen. Työntekijän näkökulmasta tilanne on myös motivoiva; jokainen voi keskittyä enemmän omaan osaamisalaansa ja työskennellä niiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa se luontevammin sujuu. Jokainen psykososiaalisen työn ammattilainen tietää, että joidenkin asiakkaiden kanssa toimiminen on jostain selittämättömästä syystä vaikeampaa kuin taas jonkun toisen kanssa toimiminen.  Uskomme sen johtuvan suureksi osaksi henkilökemiasta ja sen positiiviset vaikutukset yritämme uudella työmallillamme ottaa hyötykäyttöön. Työskentelyä rytmittää koordinaattori, joka on tietoinen kaikkien asiakasprosessien kulusta ja voi seurata asiakassuhteiden ilmiöitä ja kehitystä etäämpää; nähdäkseen sen metsän puilta.

Elämän perusedellytykset laitetaan yhdessä kuntoon ja pidetään kunnossa. Asunnoton ja nälkäinen ihminen ei etene kuntoutustavoitteissaan ennen kuin hänellä on koti ja ruokaa! Yhdessä hoidamme ajan tasalle myös raha-asiat, mahdollisen lääkityksen ja hoitokontaktit ja opettelemme elämänhallintataitoja sekä ryhmätyöskentelyn että yksilöohjauksen kautta. Minuuteen ja sen remonttitarpeisiin tutustumme minuuskansiotyöskentelyllä.

Tällä hetkellä toimivia ryhmiä ovat ruokaryhmä, toiminnallisuuteen ja virikkeellisyyteen keskittyvä Toimari, Villan oman lehden toimitusporukka ja päihderyhmä. Viikko-ohjelman avulla pääsemme kiinni rutiineihin ja saamme hoitamatta jääneet asiat kuntoon.

Aikuiset ihmiset tekevät itse omat valintansa, ammattitaitoinen ohjaajamme motivoi ja tukee kohti hyvää ja normaalia erilaisia vaihtoehtoja tarjoten. Asiakastyömme perustuu luottamuksellisen suhteen kehittämiseen ja toiminnallisen psyko-sosiaalisen tuen tarjoamiseen. Psykologimme voi tarjota tukea silloin, kun hoitokontakti vielä puuttuu mutta tilanne vaatii nopeaa interventiota. Asiakastyömme teoreettinen viitekehys rakentuu Maslow`n tarvehierarkiasta, kiintymyssuhdeteoriasta, traumateoriasta ja mentalisaatioteoriasta.  Näiden teorioiden viitoittamana toteutamme ohjaajatapaamisia ja muita kuntouttavan  arjen elementtejä. Kuntouttavaa arkeamme ohjaavat arvomme vastuullisuus, vapaaehtoisuus, valinnanvapaus, välittäminen, virikkeellisyys ja vertaistuki. Yhdessä on helpompi löytää perille!

Tervetuloa tutustumaan!