Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

   

  

 

          

 

 

 

 

 

Korvaavat kokemukset

Voinko hyötyä tarjotusta avusta jos ei luota kehenkään?

 

Asiakkaillamme on usein runsaasti ei-suotuisia kiintymyssuhteita koko aiemman elämänsä ajalta. Niitä emme voi muuttaa mutta käymällä asioita läpi saavutettuamme luottamuksellisen suhteen, voimme tarjota korvaavia kokemuksia, jotka ovat kullanarvoisia. Korvaavia kokemuksia on mahdollista tarjota toimimalla tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa Villan asiakastyön arvojen mukaisesti. Asiakastyön arvoiksi on valikoitunut inhimillisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus, positiivisuus ja asiakkaan asiantuntijuus.  Työotteemme on reflektiivinen, välittävä ja voimavarakeskeinen. Sen lisäksi käytämme korostetusti ja tietoisesti työntekijöiden persoonaa työvälineenä. Henkilökunnan läsnäolo aamusta iltaan päivittäin sekä päivystystyö muina aikoina luo turvallisuutta ja välittämisen tunteen. Tiiviillä ja usein toistuvilla kontakteilla pystymme tutustumaan kunnolla jokaiseen asiakkaaseen ja hänen taustaansa.

 

Mentalisaatio- ja kiintymyssuhdeteorian viitoittamia asiakastyömme muotoja ovat:

-Strukturoitu viikko-ohjelma, sovituista kiinni pitäminen, suuri ennakoitavuus arjessa, tavoitteiden määrittely ja niiden tarkastelu.

-Asukkaan oman asiantuntijuuden tunnustaminen, asukkaan ajatusten kuuntelu

-Aikaa on, emme tarjoile kiirettä!.

-Välittämisen tunne mukana asiakaskohtaamisissa; olen kiinnostunut siitä mitä sinulle kuuluu! Autan sinua siivoamaan/syömään/ottamaan lääkkeesi koska toivon että voit hyvin. Kerron sinulle mielelläni sen, miltä minusta tuntuu jos toimit näin, näin tai näin. Käytämme työvälineenä aitoa vuorovaikutusta jossa myös työntekijän persoona laitetaan likoon. Huumori voi toimia ahdistavuuden keventäjänä! Suora mutta välittävä puhe, suora palaute ja pohtiminen miten voisi toimia seuraavalla kerralla ja mitä hyvää toiminnassa on saavutettu viitoittavat asukasta oikealle tielle.  Yhdessä tehdyt kivat asiat ja myönteiset kokemukset raivaavat tietä hyvän vuorovaikutussuhteen kehittymiselle ja mentalisaation vahvistamiselle positiivisen vuorovaikutussuhteen kautta.

-Palkitseminen, positiivinen palaute ja kannustaminen matkalla kohti hyvää ja oikeaa! Sanallisen palkitsemisen lisäksi käytetään myös konreettista palkitsemista esim. tavoitteissa etenemisen ansiosta mukava reissu ohjaajan kanssa. Ei-toivotut  asiat nähdään väärinä, opittuina toimintatapoina jotka ovat tarpeellisia niin kauan kuin parempi tapa löytyy ja sisäistyy; ongelmakäyttäytyminen loppuu vasta sitten, kun tilalle pystytään luomaan terveempi selviytymiskeino. Uusi selviytymiskeino voi löytyä ennen ongelman poistumista ja auttaa näin arjessa vaikka varsinainen peruspulma ei olekaan hävinnyt. Vältetään negatiivista huomioimista niin paljon kuin mahdollista.

Luottamussuhde rakentuu oikealla ja huomioivalla vuorovaikutuksella ja vain silloin, kun kontaktit ovat riittävän tiiviitä. Luottamussuhteen saavuttamisen jälkeen pystyy asiakas-ohjaajasuhde tarjoamaan asukkaallemme mallin toimivasta ihmissuhteesta, jossa toteutuu huolenpidon elementti ja jossa asukas tulee hyväksytyksi myös virheineen. Tämä kokemus on monilta asukkailtamme jäänyt hyvin vähäiseksi. Luottamussuhteen saavuttaminen on välttämätöntä mentalisaatiokyvyn kehittymiselle, eheyttävien, korvaavien kokeumusten syntymiselle ja minä-remontin etenemiselle. Siksi se on työskentelyssämme todella tärkeää ja siksi ryhdyimme satunnaisen omaohjaajuuden sijaan tietoisemmin valikoimaan asukkaalle oikean erityistyöntekijän, jonka kanssa kemiat kohtaavat mahdollisimman hyvin ja joka pystyy arviomme mukaan parhaiten tukemaan asukasta juuri senhetkisten vaikeuksien kanssa.