Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

   

  

 

          

 

 

 

 

Käypä hoito-suositukset 

Käypä hoito-suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia, joiden ajatellaan olevan tällä hetkellä parhain ohjenuora suomalaisten psyykkisten ja fyysisten häiriöiden kanssa toimiessa. Villa Future Oy:n asiakastyössä noudatetaan näitä voimassaolevia suosituksia sen lisäksi, että toimimme tietyn teoreettisen ajattelumallimme pohjalta. Käypä hoito-suosituksista voit lukea lisää tästä.

Asiakkaimme haasteet diagnooseineen ovat usein moninaisia ja sen vuoksi meille on muodostunut laaja käytännön asiantuntemus erilaisiin oireisiin ja häiriöihin liittyen. Olemme käytännön työssä huomanneet, että tukiasumismallimme auttaa asiakkaita, joilla voi olla keskenään hyvinkin erilaiset lähtökohdat ja ennusteet. Jokaisen asiakkaan sopivuus Villaan määritetään asumisen alussa arviointijakson avulla, minä-remontti alkaa sitten, kun on varmistettu, että pystymme auttamaan asiakasta riittävän turvallisesti eteenpäin elämässsään ja kuntoutustavoitteissaan.

Olemme huomanneet, että hyvä yhteisö muodostuu ihmisistä, jotka voivat olla keskenään myös hyvin erilaisia. Erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen antaa asukkaillemme  uusia näkökulmia omaan tilanteeseen, kehittää suvaitsevaisuutta ja tuo esiin asioita, jotka voivat olla oleellisia oman minäkuvan kehittymisen kannalta. Asiakas saa mahdollisuuden liittyä ryhmään, jollaiseen hän ei ehkä muuten hakeutuisi ja tällöin ryhmä voi antaa erilaisia signaaleja kuin mihin asiakas itse valitsemissaan lähisuhteissaan on tottunut. Tämän vuoksi emme koe tarpeelliseksi tukityömme kohderyhmän hyvin tiukkaa rajaamista, asiakassuhteen onnistumisen määrittää ennen kaikkea asiakkaan oma motivaatio, hänen persoonansa ja se, että työntekijöidemme ammattitaito ja erityisasiantuntijuus on riittävää.

Tukityömme on yhtä hyödyllistä sekä lievästi kehitysvammaiselle kuin eri tavoin psyykkisesti oireilevalle nuorelle; painopisteet työssä valikoidaan luonnollisestikin asiakkaan lähtökohdista käsin. Suurimmalla osalla asiakkaistamme on useampia päällekkäisiä  haasteita ja sen vuoksi olisi monesti myös mahdotonta määritellä, mistä diagnoosista heidän pulmansa ensisijaisesti johtuvat. Selkein rajaus, joka liittyy kohderyhmäämme on se, että akuutista, hoitamattomasta päihdeongelmasta kärsiviä emme voi yhteisöömme ottaa. Päihdeongelmainenkin voi kuitenkin hyötyä tukiasumisesta suuresti sen jälkeen, kun hän on onnistunut luomaan hoitokontaktin, osoittamaan oman motivaationsa ja suostuu Villassa antamaan päihteettömyyslupauksen ja siihen liittyvät huumeseulat.