Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

   

  

 

          

  

 

 

Hoitava arki

Voiko saavuttaa paremman elämänlaadun ilman struktuuria ja rutiinia? 

Hoitava arki on perustehtävämme isoin osa ja  se, jota Villassa toteutamme joka päivä ja joka muodostaa pohjan kuntoutustyöllemme. Hoitavan arjen käyttöä työskentelyssä perustelee osaltaan jokainen toimintamme viitekehykseksi valittu teoria. Olemme niin tiiviisti mukana asiakkaidemme elämässä että hoitavia kohtaamisia arjessa tapahtuu useita joka päivä ja niiden avulla pääsemme kuntoutustavoitteissa eteenpäin.

Hoitavia elementtejä ovat konkreettiset työskentelymuotomme, jotka noudattavat tuttuja rutiineja ja toistuvat samankaltaisina joka päivä. Jokaiselle asukkaalle luodaan hänen kuntoutustavoitteidensa mukainen viikko-ohjelma jonka toteutumisesta huolehditaan yhdessä. Usein työskentelyn alkuvaiheessa viikko-ohjelma muodostuu enimmäkseen Villan sisällä toteutettavista elementeistä ja minä-remontin edetessä se alkaa yhä enemmän laajenemaan toimintoihin Villan ulkopuolella. Viikko-ohjelman avulla toteutetaan:

-Vuorokausirytmin korjaus (yhteiset sopimukset herätys-ja nukkumaanmenoajoista ja tarvittaessa konkreettinen apu niihin joko puhelimitse tai kotikäynnillä)

- Ravinnonsaannin turvaaminen (määritellyt ruoka-ajat, tarvittaessa ateriapalvelu ja/tai kauppatili ja ohjatut kauppareissut sekä ohjattu ruoanvalmistus omassa asunnossa)

-Raha-asioiden tasapainotus, jolla turvataan ruokailujen, liikkumisten, lääkityksen toteutuminen ja muut perustarpeet (etuuksien haut, laskujen maksut yms. yhdessä ohjaajan kanssa oikea-aikaisesti, hankintojen suunnnittelu, teko ja rahoituksen järkestäminen tuetusti, tarvittaessa edunvalvonnan järjestäminen)

-Lääkehuolto, psyykkisen ja fyysisen terveyden edistäminen (valvottu lääkkeenanto 1-4 kertaa päivässä, lääkkeenjako dosettiin yhdessä asiakkaan kanssa, apteekkiasioinnit, reseptienuusinnat ja lääkärikäyntien ajanvaraus sekä niiden toteutus osana viikko-ohjelmaa, terveydellisistä asioista tiedottaminen ja opastus)

-Kodinhoito, pyykkihuolto ja oman hygienian hoito (ohjatut kodinhoidolliset tapaamiset 1-2 kertaa viikossa, saunapäivät, suihkupäivät osana viikko-ohjelmaa)

-Tiivis psykososiaalinen tuki (ohjaajatapaamiset toteutetaan viikko-ohjelman mukaisesti ja ne pitävät sisällään toiminnallisia elementtejä sekä keskustelu- , kortti- ja kansiotyöskentelyä)

-Tekeminen, mielekkyys, vertaistuki (viikko-ohjelmaan kirjataan ryhmätoiminta, johon asiakas osallistuu. Ryhmät toteutuvat aina samana viikonpäivänä ja kellonaikana. Struktuuri on tässäkin ensisijaisen tärkeää! Harrastuspäivät sovitaan ja kirjataan ylös ja seurataan niiden toteutumista. Asukastalkkarina työskentely kirjataan myös viikko-ohjelmaan ja sovitusta pidetään kiinni. Yhteiset retket lisäävät mielekkyyttä ja kehittävät yhteisöllisyyttä)

-Terapeuttinen työ (psykologin tapaamiset ja akupunktio osana viikko-ohjelmaa)

-Päiväohjelman noudattaminen Villan ulkopuolella (ohjaaja on aina tietoinen kouluajoista, työtoiminta-ajoista, lääkärikäynneistä ja muista tapaamisista koska ne on yhdessä kirjoitettu auki viikko-ohjelmaan. Tällöin voimme varmistaa, että sovitut asiat tulevat mahdollisimman hyvin hoidetuiksi.)

Jokainen ohjaajamme työvuorossaan toteuttaa viikko-ohjelmien määrittämää hoitavaa arkea. Sen lisäksi ohjaajamme panostavat erityisosaamisensa (päihdeohjaaja, mielenterveysohjaaja, palveluohjaaja, psykologi, koordinaattori)   turvin ennaltasovittuihin yksilötapaamisiin asiakkaiden kanssa.  Minä-remonttia Villassa ei toteuteta omaohjaajuuden vaan oikea-aikaisesti suunnatun erityistyöntekijätyöskentelyn avulla.